Windswept+brows.jpg

HUR Beauty

Eyebrow Sculpture

$28

Eyebrow Sculpture & Tint

$35

Eyebrow Sculpture & Hybrid Dye

$45

Eyebrow Sculpture, Hybrid Dye & Eyelash Tint

$65

Eyebrow Tint

$25

Eyelash Tint

$25

Eyebrow Lamination & Tint

$90

Brow Lamination, Sculpt & Tint

$100

Hybrid Dye

$30

Lip Wax

$18

Chin Wax

$18

Lip & Chin Wax

$30

Full Face Wax  (Including Eyebrows)

$50